[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
องค์การบริหารส่วนตำบลนาสีนวน อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลนาสีนวน อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม
เมนูหลัก
เที่ยวนาสีนวน
แผนงาน อบต.
กฏหมายท้องถิ่น
ลิงค์หน่วยงาน
;

ปปช.
ลิงค์แนะนำ


ฝากข้อความ
ชื่อ :
ข้อความ

Close
:) :D :(
:o :p ;)
:| x( :~
(ตัวแสดงอารมณ์)

ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 9 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
poll

   คุณคิดว่าเวปนี้เป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. แย่
  5. แย่มาก  
ข้อมูลทั่วไป  
 

ข้อมูลทั่วไป

1. จัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล  เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2539
2. ที่ตั้ง หมู่ที่ 18  บ้านนาสีนวน  ถนนนาสีนวน-ขามเรียง  ตำบลนาสีนวน  อำเภอกันทรวิชัย  จังหวัดมหาสารคาม  44150
  -  ห่างจากอำเภอกันทรวิชัย เป็นระยะทาง 12  กิโลเมตร
 
อาณาเขต

   มีพื้นที่ทั้งหมด  64  ตารางกิโลเมตร  หรือ  40,000  ไร่
- ทิศเหนือ ติดต่อกับตำบลหัวนาคำ  อำเภอยางตลาด  จังหวัดกาฬสินธุ์
- ทิศใต้      ติดต่อกับตำบลขามเรียง  ตำบลเขวาใหญ่  อำเภอกันทรวิชัย  จังหวัดมหาสารคาม
- ทิศตะวันออก  ติดต่อกับตำบลศรีสุข อำเภอกันทรวิชัย  จังหวัดมหาสารคาม
- ทิศตะวันตก  ติดต่อกับตำบลหนองซอน  อำเภอเชียงยืน  จังหวัดมหาสารคาม
 
ภูมิประเทศ

- ลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบดินขาดความอุดมสมบูรณ์
- ทิศเหนือติดกับ ตำบลหัวนาคำ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์
- ทิศตะวันออกติดกับ ตำบลศรีสุข อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม
- ทิศใต้ติดกับ ตำบลขามเรียงกับตำบลเขวาใหญ่ อำเภกันทรวิชัย  จังหวัดมหาสารคาม
- ทิศตะวันตกติดกับ ตำบลหนองซอน อำเภอเชียงยืน  จังหวัดมหาสารคาม


ลักษณะภูมิประเทศ

- มี 3 ฤดู  ได้แก่  ฤดูร้อน  ฤดูฝน  และฤดูหนาว

ลักษณะของดิน

- ลักษณะของดินในพื้นที่เป็นดินร่วน  ดินเหนียว  พื้นราบเหมาะแก่การเพาะปลูกข้าว

ลักษณะของแหล่งน้ำ

- แหล่งน้ำ บ่อบาดาล  บ่อน้ำตื้น  ห้วย  ลำธาร  สระน้ำ  คลองส่งน้ำ

ลักษณะของไม้และป่าไม้

- ในพื้นที่  มีป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์บางส่วน

ด้านการเมือง/การปกครอง
 
เขตการปกครอง

- ตำบลนาสีนวนประกอบด้วยจำนวนหมู่บ้าน  27  หมู่บ้าน
- ประชากร  จำนวนราษฎรทั้งสิ้น  10,116  คน  ชาย  4,983  หญิง  5,133  คนมีความหนาแน่นเฉลี่ย  158.06  คนต่อตารางกิโลเมตร  (ตามข้อมูล ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2562)
-  จำนวนครัวเรือน  2,870  ครัวเรือน    แยกเป็นดังนี้
 
สภาพทางเศรษฐกิจ

                อาชีพของราษฎรองค์การบริหารส่วนตำบลนาสีนวน  ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำนาเป็นหลัก  แต่เนื่องจากการทำนาไม่ได้ผลผลิตเท่าที่ควร  เพราะมีปัญหาในเรื่องน้ำในการทำนาจึงหันไปประกอบอาชีพทำการปศุสัตว์อีกส่วนหนึ่ง  และนอกจากนี้ยังประกอบอาชีพเสริมรายได้ด้วยการทำอุตสาหกรรมในครัวเรือน  เช่น  ตัดเย็บเสื้อผ้า  แระเป๋าหนัง  เป็นต้น  ส่วนในฤดูแล้ว  จะมีการเพาะปลูกเห็ดฟางในหมู่บ้านต่างๆ  ทุกหมู่บ้าน  แต่จะมีประชากรบางส่วนที่อพยพไปประกอบอาชีพในท้องถิ่นอื่น
 
ผลผลิตหรือสินค้า  / บริการ ที่สำคัญของตำบล

1.  ข้าว
2. โคเนื้อ
 
กลุ่มประชาชนด้านเศรษฐกิจ

1.  การรวมกลุ่มเพื่อการอาชีพ  จำนวน  73  กลุ่ม  จำนวน  1,350  คน
2.  การรวมกลุ่มเพื่อออมทรัพย์  จำนวน  1  กลุ่ม  จำนวน  60  คน
 
ข้อมูลด้านสังคม

1.  ศูนย์อนุบาล  3  ขวบ                4    แห่ง
2.  โรงเรียนประถมศึกษา  8  แห่ง
3.  โรงเรียนมัธยมศึกษา  1  แห่ง
4.  ที่อ่านหนังสือพิมพ์  27  หมู่บ้าน

ข้อมูลด้านสถาบันศาสนา

-  วัด  14  แห่ง
-  สำนักสงฆ์  1  แห่ง
-  มัสยิด  -  แห่ง
-  โบสถ์ (คริสต์)  -  แห่ง
 
ข้อมูลด้านสาธารณสุข

-  โรงพยาบาล  -  แห่ง
-  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล  2  แห่ง
-  คลินิก  -  แห่ง
-  บุคลากรด้านสาธารณสุข  6  คน
 
ข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

-  พื้นที่ป่าไม้  524  ไร่  3  งาน  295  ตารางวา
-  พื้นที่สาธารณะ  2,000   ไร่  -   งาน   -   ตารางวา
-  สภาพน้ำเสีย      -
-  ขยะ    ปริมาณขยะต่อวัน  5  ลบ.ม.วิธีกำจัดขยะ  ได้แก่  เผา  ฝังกลบ  ทำปุ๋ย
 
ข้อมูลด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.  ด้านคมนาคม        

 
ที่
 
ประเภท
ระยะทางรวม
(ก.ม.)
สภาพการใช้ประโยชน์
ใช้การได้ดี (ก.ม.) ชำรุด (ก.ม.)
1 ถนนลูกรัง 12.105 6.50 5.61
2 ถนน  คสล. 12.86 12.86 -
3 ถนนลาดยาง 1.612 1.612 1
4 อื่นๆ 8.058 - -
รวม 34.64 20.98 6.61
 
ข้อมูลด้านแหล่งน้ำ

 
ที่
 
ประเภทแหล่งน้ำ
 
จำนวนแห่ง
ใช้ประโยชน์  
หมายเหตุ
ครัวเรือน
1 คลองชลประทาน/คลองส่งน้ำ 3 650  
2 บ่อบาดาล บ่อตอก  บ่อเจาะ 60 161  
3 บ่อน้ำตื้น (ที่ใช้การได้) 150 261  
4 สระน้ำ (ขนาด  100 ตร.ว.ขึ้นไป) 10 528  
5 แม่น้ำ ลำคอง ฝาย พนังกั้นน้ำ อ่างเก็บน้ำ - -  
  เหมือง      
6 ห้วย ลำธาร 2 650  
7 หนอง  บึง 5 337  
8 รางน้ำ  ประปาภูเขา - -  
  รวม 229 2,587  
 
 
ด้านสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ
1.  ไฟฟ้า
                - จำนวนครัวเรือน ที่มีไฟฟ้าใช้   2,608  ครัวเรือน  ร้อยละ  100
2.  การสื่อสาร
                - ครัวเรือนที่มีวิทยุ  1,216  เครื่อง  1,216  ครัวเรือน  ร้อยละ
                - ครัวเรือนที่มีโทรทัศน์สี/ขาวดำ  2,079  เครื่อง  2,055  ครัวเรือน  ร้อยละ
                - ครัวเรือนที่มีคอมพิวเตอร์  100  เครื่อง  100  ครัวเรือน  ร้อยละ
                - โทรศัพท์บ้าน  58  เครื่อง   58  ครัวเรือน  ร้อยละ
                - โทรศัพท์สาธารณะ  29  เครื่อง  25  หมู่บ้าน  ร้อยละ
                - หอกระจายข่าว/เสียงตามสาย  27  แห่ง
 

งบประมาณ
เปรียบเทียบรายได้ 3 ปี ย้อยหลังรายรับจริง
  ปีงบประมาณ ปีงบประมาณ ปีงบประมาณ
  2554 2555 2556
รายได้ 22,619,089.90 21,030,036.49 23,459,400
รายจ่าย 24,860,355.55 34,353,532.43 14,783,179.19